7 minut čtení, Lucia Pampurikova 10. 11. 2020

Méně oblíbené téma, které zaplavilo celý svět, média, internet, ovlivnilo naše životy, náš životní styl, naše rodiny. Covidova doba. Ve 21. století se proto mezi top používané doplňky zařadila právě rouška.

rouško

Jak správně nosit roušku? Jaký typ roušky je nejbezpečnější? Jak si jí správně složit? Co s jednorázovými rouškami?

Otázky, které si kladete nejen vy, milí páni, ale i celá populace. Proto bychom vám chtěli v tomto článku přiblížit a rozebrat troška více téma - roušek. Pomoci vám při výběru této ochranné pomůcky.

ROZDĚLENÍ roušek a respirátorů

 • Jednorázové ochranné roušky na obličej.
 • Textilní roušky (bavlněné nebo polyesterové).
 • Respirátory s filtrem nebo bez filtru podle ochranné třídy.

Jednorázové ochranné roušky nebo textilní roušky

Roušky slouží především již nemocným / nakaženým lidem. Když si ji nasadí nemocný člověk, který kašle, kýchá, apod., chrání tak své okolí před šířením nákazy. Naopak, pokud jsme zdraví a nosíme takovýto typ roušky, tak nás ochrání minimálně, protože jednorázové nebo textilní roušky dobře netěsní. V případě koronaviru je to komplikovanější, protože roznášet virus můžete i když jste úplně bezpříznakoví, takže doporučujeme nosit roušku stále na frekventovaných místech. Je to vhodné a doporučováno.

panská rouška

JAK SPRÁVNĚ NOSIT ROUŠKU

 1. V první řadě je před použitím roušky nezbytné mít čisté ruce (umyté buď vodou s mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem).
 2. Za druhé je klíčové mít správně roušku nasazenou, má zakrývat nos i ústa (rouška má dokonale těsnit, nesmějí být žádné mezery).
 3. Třetí důležitý bod je NEDOTÝKAT SE roušky v době, kdy ji máte nasazenou na obličeji. Pokud jste se ji dotkly, protože stát se to klidně může, nic tragického se neděje, jen si vydezinfikujte ruce.
 4. Samozřejmě pokud je rouška poškozená, špinavá nebo vlhká, je třeba jí vyměnit za novou. Bavlněné a polyesterové roušky vyperte min. na 60 stupňů, jednorázovky (jednorázové roušky) vyhoďte do koše (uzavřené nádoby).

O tom zda je lepší nosit jednorázové papírové roušky nebo bavlněné se stále polemizuje. Faktem zůstává, že jakákoliv rouška, včetně obyčejného šátku je lepší než žádná.

rouška

JAK BEZPEČNĚ SUNDAT ROUŠKU

ODSTRANĚNÍ ROUŠKY

 • Roušku v první řadě nikdy nechytáme na přední straně, odstraňujeme ji tak, že držíme gumičky, které fixují roušku za ušima nebo odvážeme šňůrky, které jsou na zadní části.
 • Jednorázové roušky vyhodíme do koše, který je uzavřen víkem.
 • Nesmíme zapomenout, že po sundání roušky je nutné umýt si ruce vodou a mýdlem nebo si je vydezinfikovat.

rouška
Respirátory (polomaska, která chrání ústa a nos)

Zpravidla musí splňovat mnohem náročnější požadavky a normy. Jsou navrženy tak, aby dokonale těsnily a vyplňovaly prostor mezi obličejem a respirátorem, proto muži, musíte být oholení, jinak respirátor díky strništi snižuje efektivitu ochrany.

Zda si vyberete respirátor s výdechovým ventilem nebo bez, je už na vás. Výdechový ventil usnadňuje vydechnout vzduch z masky. Nicméně, pokud jste nemocní / infekční a kýchnete si, ventil pošle všechny kapičky (virus či bakterii) do okolí, což je nejlepší pro šíření viru. Při nasazování respirátoru se řiďte pokyny výrobce.

rouška

ROZDĚLENÍ RESPIRÁTORŮ 

RESPIRÁTORY FFP1

 • chrání proti pevným částicím bez zvláštní toxicity,
 • účinnost 80%,
 • ochrana před nejedovatým prachem a prachem, který nevyvolává fibrózu,
 • vdechování nevede ke vzniku onemocnění, může však dráždit dýchací cesty a dané látky mohou nepříjemně zapáchat,
 • nechrání před kapkami aerosolu, karcinogenními částicemi, mikroorganismy (viry, bakterie, plísně a
  jejich výtrusy),
 • využívá se nejčastěji v potravinářském nebo stavebním průmyslu.

RESPIRÁTORY FFP2

 • chrání před pevnými a kapalnými zdraví škodlivými látkami, prachem, kouřem a aerosoly,
 • účinnost 92%,
 • částice mohou mít fibrogenní účinek, což znamená, že z krátkodobého hlediska mohou způsobovat dráždění dýchacích cest a z dlouhodobého hlediska mohou vést ke snížení elasticity plicní tkáně,
 • nejčastěji ho používají horníci nebo pracující s kovem.

RESPIRÁTORY FFP3

 • ochrana před jedovatými a zdraví škodlivými prachy, kouři a aerosoly,
 • tato třída ochrany filtruje rakovinotvorné a radioaktivní látky a choroboplodné zárodky, jako jsou viry, bakterie a spory hub (plísně),
 • účinnost 98%,
 • využívá se nejčastěji v chemickém průmyslu, ale v dnešní době i ve zdravotnictví,
 • je to nejúčinnější ochranná pomůcka, která může pomoci proti nákaze, avšak je povoleno používat je pouze zdravotníkům, resp. lidem, kteří bojují s touto nákazou v první linií.

CO S ROUŠKOU A OSTATNÍMI OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY, KTERÉ CHCEME VYHODIT?

Použité ochranné pomůcky jako jsou roušky, respirátory, rukavice či kapesníky, likvidujte jako běžný odpad. Speciální postup se zde neuplatňuje. Tento odpad se ukládá pouze do směsného odpadu (komunální odpad - černý kontejner). V žádném případě tyto ochranné předměty nepatří do tříděného odpadu.

Nakonec si nezapomeňte znovu umýt a vydezinfikovat ruce.

Pokud jste zdravotník nebo jste v přímém styku s nakaženou osobou, WHO doporučuje použít jako ochranu proti nákaze ochranné brýle, ochranný štít, ochranný oděv, jednorázové rukavice odolné vůči tekutinám, respirační ochranu typu minimálně FFP2 nebo optimální FFP3 / N95.

rouška

Nezapomínejte neustále posilovat vaši imunitu, vést zdravý životní styl, nosit roušku všude tam, kde je to
nutné, dodržovat rozestupy, mít správnou a častou hygienu rukou. Chráníte sebe i ostatní!